Check hier jouw ademhaling

Dr Buteyko heeft een eenvoudige test ontwikkeld om te checken hoe het met je ademhaling is gesteld.

Dit meetinstrument heet de Controle Pauze of kortweg CP. Hierbij gebruik je een stopwatch om de tijd te meten.

De CP werkt als volgt:

  • Ga op een stoel met rechte rugleuning zitten en adem een minuut of 3 ontspannen in en uit door je neus
  • Na een rustige en normale uitademing stop je met ademen door je neus dicht te knijpen. Neem de tijd op door op hetzelfde moment de stopwatch te starten
  • Zodra je de eerste aandrang tot ademen voelt laat je de neus los, stop je de stopwatch en begin je weer normaal te ademen

Als er na het meten van de controle pauze een rustige, comfortabele ademhaling volgt, is de CP goed gemeten. De CP vraagt geen wilskracht of inspanning. Belangrijk is dat de CP op een ontspannen manier gemeten wordt.

De betekenis van je Controle Pauze (CP)

Prof. Buteyko heeft tijdens het ontwikkelen van de Buteyko Methode het verband tussen hyperventilatie, het koolzuurgasniveau (CO²) en de CP in kaart gebracht. Een hoge CP betekent dat je rustig ademt en veel CO² in de longen hebt. Een lage CP betekent een laag CO²-niveau en een diepe ademhaling.

De medische norm die door artsen wordt gehanteerd voor ademhaling is het minuutvolume. Dit is de hoeveelheid lucht die we per minuut in- en uitademen. De norm die voor een normale ademhaling in rust wordt aangehouden is ongeveer 5 tot 6 liter per minuut.

Een CP onder 10 seconden: Je ademt erg veel;  4 tot 6 keer meer dan de norm. Er is duidelijk sprake van een verstoord ademhalingspatroon. Dit kan serieuze implicaties voor je gezondheid hebben. Het is van belang handvatten te leren die zorgen voor een rustige ademhaling. Hier ga je de rest van je leven profijt van hebben.

Een CP tussen 10 – 20 seconden: Je ademt duidelijk teveel en te diep, waardoor je uiteenlopende gezondheidsklachten kunt ontwikkelen. De kans bestaat dat je lijdt aan chronische (wellicht verborgen) hyperventilatie. Met het oog op je algehele gezondheid is het aan te raden hier iets aan te doen. Zeker omdat een verstoord ademhalingspatroon zich niet vanzelf hersteld.

Een CP tussen 20 – 30 seconden: Je ademhaling is nog niet op het niveau waar deze zou moeten zijn. Je minuutvolume is 1 tot 2 keer meer dan de norm en dit kan leiden tot vage klachten. Bij inspanning of stress kan je ademhaling verzwaren.

Een CP tussen 30 – 45 seconden: Vanaf een CP van 40 ontwikkelt je ademhaling zich naar een gezond en normaal niveau. Je ademt volgens de norm en deze is in goede conditie. Top, houden zo!

Heb je vragen over de CP of vind je het lastig deze te interpreteren? Wil je weten of de Buteyko Methode iets voor jou kan beteken? Neem contact op voor aanvullende informatie of aanmelding via info@healthybreathing.nl of 06-30103539.