Wie was professor Buteyko

Konstantin Pavlovich Buteyko werd in 1923 geboren in een dorpje nabij Kiev in de Oekraïne. Zijn gehele werkzame leven wijdde hij aan het bestuderen van het menselijk lichaam en de relatie met onze ademhaling.

Na de Tweede Wereldoorlog begon Buteyko aan zijn medische opleiding aan het First Medical Institute van Moskou. Tijdens het werken met ernstig zieke patiënten ontdekte hij dat hoe terminaler de patiënten, hoe dieper en sneller hun ademhaling. Na maanden van onderzoek kon hij op basis van deze observatie exact aangeven hoe lang iemand nog te leven had.

Zelf leed Buteyko aan een steeds erger wordende hoge bloeddruk en hij had hart- en nierklachten die zijn artsen niet konden verhelpen. Zou de oorzaak hiervan kunnen liggen aan zijn eigen diepe ademhaling?

In oktober 1952 ging Konstantin Buteyko dit uittesten door minder diep en rustiger te gaan ademen. Zijn hoge bloeddruk nam af en zijn klachten verdwenen. Op het moment dat hij dieper ging ademen kwamen de klachten weer terug. De manier waarop iemand ademhaalt kan dus genezing bieden maar ook de oorzaak van klachten zijn! Alhoewel niet als zodanig erkend, is dit één van de grootste medische ontdekkingen van de 20e eeuw.

In de jaren die volgden ging prof. Buteyko verder wetenschappelijk onderzoek doen naar de relatie tussen gezondheid, ziektes en ademhaling. Dit deed hij gedurende 10 jaar in zijn eigen laboratorium waar hij leiding gaf aan een team van 200 medische specialisten en werkte met moderne apparatuur. Daarnaast ontwikkelde hij zijn behandelingsmethode die patiënten met uiteenlopende gezondheidsklachten kon helpen, ondanks dat hij door de gevestigde medische orde werd genegeerd. Als gevolg hiervan moest hij echter wel zijn laboratorium sluiten in 1968.

Door het opleiden van de 200 medische specialisten is de Buteyko behandelingsmethode  gelukkig geen stille dood gestorven. Uiteindelijk kreeg dr Buteyko de erkenning die hij verdiende, door de erkenning van de Buteyko methode door het Russische ministerie van Volksgezondheid in 1983.

Na de val van het IJzeren Gordijn in 1990 verspreidde de Buteyko Methode zich via Australië naar het westen. De Russische Buteyko-therapeut Alexander Stalmatski heeft de Buteyko Methode daar op de kaart gezet en vandaar uit is de methode verder verspreid naar onder meer Nieuw Zeeland, Engeland, VS, Ierland en Nederland.

Dr. Buteyko heeft deze ontwikkeling nog voor een deel mee kunnen maken. In 2003, op 80-jarige leeftijd is hij overleden in Moskou. Zijn nalatenschap leeft voort: naar schatting meer dan 100.000 mensen hebben de methode geleerd en toegepast in Rusland, zo’n 25.000 mensen in Australië en Nieuw Zeeland en duizenden in Europa.

Ondanks de tegenwerking van de reguliere medische wereld, ook tot op heden, zal de effectiviteit van de Buteyko Methode steeds meer in gewicht toenemen, door dankbare patiënten met zoveel uiteenlopende gezondheidsklachten, die baat hebben bij deze methode!