Gezondheidsklachten

De ademhaling is een ondergeschoven kindje. We ademen gemiddeld 20.000 keer per dag en desalniettemin is het een deel van ons lichaam dat normaliter weinig aandacht krijgt. Het is een proces dat zich op een onbewust niveau afspeelt en waar we ons over het algemeen niet zo bewust mee bezig houden. Zolang je geen daaraan gerelateerde gezondheidsklachten hebt ga je ervan uit dat jouw manier van ademen de juiste is en dat het wel goed zit.

Deze gedachte berust helaas niet op waarheid. Meer dan de helft van de mensen heeft geen goede ademhaling, als gevolg waarvan ze te maken krijgen met gezondheidsklachten. Deze klachten kunnen ademhalingsgerelateerd zijn, maar dat hoeft niet. Het merendeel van deze groep mensen lijdt meestal aan verborgen (chronische) hyperventilatie. Dit beïnvloedt op termijn zo goed als alle lichaamsprocessen.

Ademen is een eerste levensbehoefte; we kunnen maar een paar minuten zonder zuurstof. Water daarentegen kunnen we een paar dagen zonder en voedsel zelfs langer. Besteed daarom aandacht aan de manier waarop je ademt en ga na of je hier belangrijke aanpassingen kunt doen die een positieve impact op je gezondheid hebben.

De Buteyko Methode is een therapie die erop gericht is op een rustige manier je ademhaling te normaliseren. Dit maakt de methode geschikt voor iedereen, van kinderen tot mensen op hoge leeftijd.