Acute en chronische hyperventilatie

Wat leer je tijdens de Buteyko cursus?

Je krijgt kennis over de oorzaak en achtergronden van de hyperventilatieklachten in het licht van de Buteyko methode en daardoor inzicht in hoe je hier verbetering in kunt aanbrengen. Je wordt je bewuster van je ademhalingspatroon en als gevolg hiervan leer je beter met stress om te gaan en zullen je hyperventilatieklachten verminderen of verdwijnen. Bovendien word je immuunsysteem versterkt en dit heeft een positieve invloed op je energieniveau en algemene gevoel van welbevinden.

Je krijgt diverse Buteyko-oefeningen op maat aangereikt waarmee je gaat oefenen, die je ademhaling gaan normaliseren.

Je krijgt inzicht in je leefstijl en elementen daarin die mogelijk je ademhaling verzwaren en advies hoe je hier mee om kunt gaan.

Hyperventilatie info

Hyperventilatie is een aandoening waarbij iemand sneller en dieper ademt dan wenselijk is. ‘Hyper’ betekent teveel en ‘ventilatie’ betekent ademen. Er zijn twee typen, de acute en de chronische vorm. Deze verschillen duidelijk van elkaar.

Acute hyperventilatie (hyperventilatie-aanval)

Deze vorm is meestal goed herkenbaar. Het ontstaat wanneer iemand het gevoel heeft te weinig lucht te hebben en daardoor steeds zwaarder en onregelmatiger begint te ademen. Door dit zwaardere ademen bereikt nog minder zuurstof de hersenen en men belandt in een vicieuze cirkel omdat de paniek toeneemt en er nog zwaarder geademd wordt. Dit kan uiteenlopende klachten veroorzaken, zoals angst, pijn op de borst, versnelde hartslag, benauwdheid, duizeligheid, spierverkramping, tintelingen en algehele slapte. Ook een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid en het gevoel hebben flauw te vallen kan als klacht optreden.

Hyperventilatie-aanvallen komen alleen voor bij mensen die chronisch hyperventileren.

Chronische hyperventilatie

Deze vorm is minder duidelijk herkenbaar en wordt daarom ook wel verborgen hyperventilatie genoemd. Er wordt voortdurend te veel en te diep geademd. Dit wordt veroorzaakt doordat het ademhalingscentrum is ontregeld en kan op de lange termijn invloed hebben op alle lichaamsprocessen. Hierdoor ontstaan ziektes zoals astma, hoge bloeddruk of chronische vermoeidheid. Maar ook vage klachten als chronisch verstopte neus en hoofdholten, benauwdheid, slechte concentratie, tintelingen, slecht slapen en koude handen kunnen ontstaan. Welke worden aangetast hangt af van de zwakke plekken in je systeem en verschilt van persoon tot persoon.

Oorzaken van hyperventilatie

Steeds meer mensen hyperventileren. De vraag is waar deze toename door komt. Dr Buteyko heeft een aantal oorzaken geïdentificeerd:

  • Er bestaat een diepgeworteld misverstand dat diep ademen gezond is. Of het nu op tv is of bij de yoga-lessen, overal wordt een diepe ademhaling gepropageerd, helaas zonder wetenschappelijke basis.
  • Stress is een belangrijke oorzaak van hyperventilatie. Door stress schiet ons lichaam in de zogenaamde vecht/vlucht-reactie, zonder dat er lichamelijke inspanning tegenover staat, zoals eeuwen geleden wel het geval was. Het antwoord van het lichaam hierop is een zwaardere ademhaling ontwikkelen om er mee om te gaan.
  • Onze voeding staat ver van de natuur en daarbij eten veel mensen teveel. Dit kan de ademhaling verzwaren.
  • Steeds meer mensen hebben zittend werk waar weinig tot geen fysieke inspanning voor nodig is, maar hebben wel te maken met stress. Dit leidt tot een diepere ademhaling.
  • Lang slapen werkt hyperventilatie in de hand, omdat hoe langer we slapen hoe zwaarder de ademhaling.