Privacy policy

Privacy policy van Healthy Breathing ~ Praktijk voor Buteyko ademtherapie & een gezonde leefstijl

Uw persoonsgegevens en uw privacy in mijn praktijk op grond van de AVG:

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten.

Waarom verwerkt mijn praktijk persoonsgegevens?

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om de ademtherapie op een goede en verantwoorde wijze te kunnen geven, met uw gezondheid als uitgangspunt.

Wat zijn de plichten van de praktijk?

Healthy Breathing ~ Praktijk voor Buteyko ademtherapie & een gezonde leefstijl is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaats vindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens worden van u verzameld?

 • Naam, inclusief voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer (mobiel en eventueel thuisnummer)
 • Emailadres
 • Beroep
 • Medische gegevens en medische historie

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verzameld?

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk voor zorgverlening met betrekking tot de ademhaling en een gezonde leefstijl
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • Als therapeut werkzaam in de praktijk verplicht ik mij vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en dit wordt ook vermeld in de communicatie.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De bewaartermijn is in principe 3 jaar, tenzij langer noodzakelijk is ten behoeve van de gezondheid van uzelf of uw kind(eren). Dit is ter beoordeling van de therapeut.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dit nodig mocht zijn
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wil maken van uw rechten kunt u dit per telefoon of email kenbaar maken aan Healthy Breathing ~ Praktijk voor Buteyko ademtherapie & een gezonde leefstijl.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Healthy Breathing niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Healthy Breathing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Healthy Breathing of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Healthy Breathing of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Healthy Breathing respecteert de privacy van haar cliënten en waarborgt dat de persoonlijke informatie die tijdens consulten/cursussen naar voren komt, vertrouwelijk wordt behandeld. De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Heeft u vragen over dit privacy-beleid neemt u dan contact met ons op:

Healthy Breathing

Praktijk voor Buteyko Ademtherapie & een gezonde leefstijl
Fok 68

84481 BR Heerenveen
06-30103539
info@healthybreathing.nl

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018