Astma en astmatische bronchitis

Wat je leert tijdens de Buteyko cursus

Tijdens de Buteyko cursus krijg je inzicht in de achtergrond van het ontstaan van je astma/astmatische (chronische) bronchitis. Daarnaast leer je hoe je een astma-aanval kan opvangen en hoe je kan werken aan het verminderen van je chronische hyperventilatie naar een normale manier van ademen.
Je krijgt advies ten aanzien van je leefstijl en waar mogelijk het verminderen van je medicatie (in overleg met je behandelend arts).
Je vatbaarheid voor stress zal afnemen en je immuunsysteem wordt versterkt. Dit komt je energieniveau en je algehele gevoel van welbevinden ten goede.

Astma info

Iemand met astma heeft moeite met ademen. Kenmerkende klachten van astma zijn benauwdheid, een piepende ademhaling en hoesten. Dit laatste kan met veel slijmvorming gepaard gaan. Goede en slechte periodes wisselen elkaar af. Bij astmatische bronchitis treden dezelfde klachten op, zij het in veel mindere mate maar wel op een dusdanige manier dat dit niet als prettig wordt ervaren. In de herfst- en winterperioden kan verslechtering van de klachten plaatsvinden.

Hoeveel invloed astma op iemands leven heeft, verschilt dan ook van persoon tot persoon. Voor de een is het een vervelende ziekte omdat er soms benauwdheid optreedt waarbij men altijd een luchtwegverwijder bij zich heeft, voor het geval dat. Voor een ander kan astma uitgroeien tot een ziekte die het leven beheerst en de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt.

Wanneer iemand astma heeft zijn er drie aspecten te onderscheiden die in de longen plaatsvinden. De luchtwegspiertjes verkrampen waardoor de luchtwegen afknellen. Daarbij gaat het slijmvlies ontsteken en opzwellen. Samen met de toegenomen slijmproductie bemoeilijkt dit het ademhalingsproces. Ook wordt er sterk gereageerd op prikkels van buiten, die van persoon tot persoon kunnen verschillen.

In Nederland hebben meer dan een half miljoen mensen de diagnose astma; daarnaast zijn er nog velen die wel klachten hebben maar nog niet als zodanig zijn gediagnosticeerd. De reguliere geneeskunde heeft eigenlijk geen idee waar de oorsprong van astma ligt en waarom steeds meer mensen hieraan lijden. Zij richt zich op symptoombestrijding door middel van het voorschrijven van luchtwegverwijders en ontstekingsremmers.

Prof. Buteyko’s ontdekking is een doorbraak in de manier waarop met astma kan worden omgegaan. De oorzaak van astma is chronische (vaak verborgen) hyperventilatie. De Buteyko Methode is een natuurlijke manier om deze oorzaak aan te pakken en de klachten te verminderen of zelfs te genezen van astma. Ook het Longfonds noemt in hun pocket-uitgave ‘Piepen, hoesten, benauwdheid – feiten over astma’ de Buteyko methode als meest bekende ademtherapie bij alternatieve behandelmethoden voor astma.