Buteyko's visie op de ademhaling

Dr Buteyko heeft zich vanuit zijn medische professie 50 jaar lang gericht op de ademhaling en de impact daarvan op de lichaamsprocessen. Medisch gezien ligt het hyperventilatie-syndroom aan de basis van de Buteyko Methode. Deze theorie concentreert zich op de zeer belangrijke rol die koolzuurgas speelt bij de gezondheid van mens en dier. Koolzuurgas staat aan de basis van het leven op aarde: planten nemen het op uit de lucht, dieren eten planten en de mens eet beide.

Wanneer er sprake is van hyperventilatie ofwel te diep ademen, verlies je veel koolzuurgas uit de longen. Hierdoor neemt het koolzuurgasniveau in het bloed af en vindt een verandering in de zuurgraad plaats. De destructieve gevolgen van hyperventilatie zijn in vele experimenten aangetoond.

Het lichaam heeft in reactie hierop beschermingsmechanismen ontwikkeld waarmee een sterke daling van het koolzuurgasgehalte in de longen wordt tegengegaan, namelijk verkramping van de luchtwegen en verkramping van de aderen. Echter, deze verkramping zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen, nieren en cellen van elk ander orgaan afneemt. Daarnaast wordt de afgifte van zuurstof in het lichaam -zelfs tot op celniveau- kleiner (dit noemen we het Bohr-effect).

Het gebrek aan zuurstof in essentiële weefsels zoals de hersenen stimuleert het ademhalingscentrum in de hersenstam tot een diepere ademhaling. Hierdoor neemt het koolzuurgasniveau nog verder af en ontstaat een vicieuze cirkel. Een verlies van koolzuurgas uit de zenuwcellen maakt het gehele zenuwstelsel prikkelbaar. Dit kan leiden tot nervositeit, ongefundeerde angsten, slaapproblemen, flauwvallen en zelfs epileptische aanvallen.

Chronische hyperventilatie kan dus leiden tot een reeks verwarrende ziekten of symptomen. Welke zich openbaren hangt in grote mate af van de gesteldheid van het lichaam en de zwakke plekken daarvan.

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van hyperventilatie. Buteyko noemt als belangrijkste het ‘diep ademhalen-is-goed’-fenomeen wat overal en nergens wordt gepropageerd (sport, school, tv). Helaas wordt over het algemeen ook aan zwangere vrouwen een diepe ademhaling aangeleerd om de bevalling goed door te komen. Consequentie hiervan is dat veel baby’s al met een lage concentratie koolzuurgas in hun bloed ter wereld komen.

 

When you own your breath

Nobody can steal your peace